Nová metodika výpočtu zníženia príjmu z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných udalostí ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 14-07-2010 )

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku výpočtu zníženia príjmu z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám a mimoriadnej udalosti, podľa Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?
Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.mpsr.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje