Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-05-2010 )

PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím, že v zmysle § 11 ods. 6 NV č. 20/2009 v prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne do desať pracovných dní od dátumu, keď tak mohol urobiť, na tlačive, ktoré na svojej internetovej stránke zverejní agentúra.

Neoznámenie prípadu vyššej moci, môže viesť k porušeniu podmienok poskytnutia podpory a následne ku kráteniu podpory.

Tlačivo nájdete na stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje