Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 2010-03 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 29-04-2010 )

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyhlasuje dňa 12. apríla 2010 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod kódom 2010-03 v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch.

AKÁ JE ALOKOVÁNÁ SUMA PRE TÚTO VÝZVU?

Celková alokovaná suma nenávratného finančného príspevku pre túto Výzvu je indikatívne 7 396 085EUR (pri použití výmenného kurzu 1,4316 CHF/EUR).

DOKEDY JE MOŽNÉ ŽIADOSTI PREDKLADAŤ?

Konečným termínom na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kvalite Projektového zámeru v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve je 12. júl 2010.

KDE NÁJDETE FORMULÁRE KU VÝZVE AKO AJ ĎALŠIE INFORMÁCIE?

http://www.swiss-contribution.sk/index.php?ID=21079
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje