Nadácia Ekopolis: Informácie ku grantovému programu Zelené oázy ---- životné prostredie ( 07-12-2009 )

Do 30. novembra 2009 bolo do nadácie Ekopolis doručených 316 predbežných žiadostí o podporu v grantovom programe Nadácie Ekopolis Zelené oázy. Partnerom programu je už 4. rok spoločnosť Slovnaft, a.s., vďaka ktorej bude v tomto ročníku rozdelených 62 tis. eur.

Najviac predbežných žiadostí bolo prijatých z Košického kraja (55), nasleduje Banskobystrický kraj (50), Žilinský (49), Prešovský (43), Nitriansky (42), Trenčiansky (38), Trnavský (21) a Bratislavský kraj (18).

Do 11. januára 2010 budú vybraní žiadatelia vyzvaní na podrobnejšie dopracovanie svojich predbežných žiadostí.

Uzávierka prijímania kompletných žiadostí bude 15. februára 2010.

Podporené projekty budú známe 10. marca 2010.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Viac informácií nájdete na: www.ekopolis.sk alebo ich získate u programového manažéra Milana Hronca, hronec@ekopolis.sk

tel.: 048 / 414 54 78, 0905 266 043.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje