II. KOLO OPATRENA MODERNIZACIA FARIEM BOLO VYHLASENE ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 16-07-2009 )

Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená dlho očakávaná II. výzva pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.

KTO MôŽE BYŤ ŽIADATEĽOM?

Žiadateľom v rámci výzvy môžu byť fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

AKÁ JE MIN. A MAX. VÝŠKA POMOCI?

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 200 000 EUR.

KEDY JE MOŽNÉ ŽIADOSTI PODÁVAŤ?

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa odovzdávajú v termíne od 14.9.2009 do 30.9.2009

NA AKÉ OBLASTI PODPORY JE VÝZVA SMEROVANÁ?

- rastlinná výroba

- živočíšna výroba

- predaj z dvora

Ostatné informácie (bodovacie kritériá, kritériá spôsobilosti, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, intenzita pomoci) si nájdete <a href="doc/ZAKLADNE_INFORMACIE.doc">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje