Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 18-02-2009 )

PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku a nákupcu krmiva pre hospodársky rok 2009/2010 je do 15. marca 2009 osobne alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor rastlinných komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Spracovatelia schválení v predchádzajúcich hospodárskych rokoch tieto žiadosti nepodávajú. V termíne do 20. marca 2009 písomne ohlasujú platobnej agentúre iba zámer schváleného spracovateľa spracovávať krmivo, na ktoré budú žiadať podporu.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Viac informácií, ako aj formulár žiadosti a metodický postup sa nachádza v na stránke PPA v sekcii: Sekcia organizácie trhu >Rastlinné komodity >Sušené krmivá.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje