Výzva na IBR opäť vyhlásená! ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 23-09-2008 )

NEPREHLIADNITE! Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bola dňa 17.9.2008 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade s nariadením vlády SR č.369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-9/2008 - § 29a Dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb (minimálna pomoc) a na eradikáciu IBR.

Žiadosti o dotáciu je možné podávať v termíne od 17. septembra 2008 do 15. októbra 2008.

Žiadosť sa predkladá kompletne so všetkými povinnými prílohami na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Schéma štátnej pomoci podľa §29a nariadenia vlády je zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenska republiky www.land.gov.sk.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať na stránke www.apa.sk alebo priamo na ústredí PPA v Bratislave (odbor štátnej pomoci).
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje