Výsledky grantu: Učme sa inak ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 04-12-2007 )

V školskom roku 2007/2008 vyhlásilo Konto Orange už štvrtý ročník grantového programu určeného pre aktívnych stredoškolských študentov. Tento ročník programu vyzýval študentov všetkých stredných škôl na Slovensku, aby využili svoje vedomosti, zručnosti a nápady a podieľali sa na pretvorení vyučovania na svojej škole vytvorením zaujímavých, interaktívnych a tvorivých vyučovacích hodín.

Iniciatíva bola daná opäť do rúk študentov, aby tento krát iniciatívne zlepšovali vyučovací proces na svojej škole a prepojili ho viac s každodenným životom a ponúkli pri tom svoje nápady aj ďalej – svojim rovesníkom na iných stredných školách. Táto iniciatíva samozrejme počítala s úzkou spoluprácou s pedagógmi, keďže aktivity sa mali týkať priamo vyučovania.

Do uzávierky programu bolo doručených 91 projektov, z ktorých na podporu je určených 33 projektov v celkovej sume 893 392 Sk, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 30 tisíc Sk.

Zoznam úspešných projektov nájdete <a href="doc/3_12_07_Ucme_sa_inak_2007_v01.pdf">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje