Výsledky grantu: Školy pre budúcnosť ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 03-12-2007 )

Aj tento rok vyhlásilo Konto Orange, n.f. grantový program Školy pre budúcnosť. Išlo pritom už o piaty ročník grantového kola. Podpora bola určená základným školám a prvému stupňu osemročných gymnázií.

Do dátumu uzávierky bolo doručených celkovo až 464 projektov, ktoré boli hodnotené komisiou zloženou z odborníkov z oblasti školstva, pedagogických pracovníkov, zástupcov mimovládnych organizácií, zástupcu Konta Orange a Centra pre filantropiu. Na získanie podpory bolo odporučených 82 projektov, ktoré Správna rada Konta Orange, n.f. schválila a prerozdelila tak 2 milióny korún. Podpora jedného projektu bola limitovaná sumou max. 30 tisíc korún.

Zoznam schválených projektov nájdete <a href="doc/3_12_07_Vysledky_skoly pre buducnost.pdf">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje