Výsledky grantu: Štipendium pre znevýhodnených ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 18-11-2007 )

Na stránke Konta Orange ako vyhlasovateľa grantu Štipendium pre znevýhodnených už boli zverejnené výsledky programu. Tento program bol určený hendikepovaným študentom stredných a vysokých škôl a išlo už o druhý ročník tohto programu.

Primárnym cieľom grantu bolo pomôcť ťažko zdravotne postihnutým študentom študovať na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu a integrovať sa tak medzi zdravých rovesníkov. Grant podporil znevýhodnených študentov celkovou sumou 1 milión slovenských korún.

Z celkovo prijatých 73 žiadostí odporučila hodnotiaca komisia podporiť 59 študentov. Žiadatelia získali štipendium vo výške max. 20 000 Sk, ktoré im bude vyplácané v troch splátkach počas školského roka 2007/2008.

Minulý rok v rámci štipendijného programu Konta Orange pre znevýhodnených študentov, bolo podporených 50 z nich.

Zoznam podporených žiadateľov si <a href="doc/SPZ2007_podporene_projekty.pdf">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje