Piaty ročník projektu Tesco Charita roku 2008 ---- sociálne projekty ( 02-08-2007 )

Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s. vyhlasuje v poradí už piate výberové konanie na partnera projektu Tesco Charity roku 2008. Ide o najväčší charitatívny projekt spoločnosti Tesco v roku, ktorý je založený na báze partnerstva s jednou vybranou neziskovou organizáciou, ktorou sa v budúcom roku môže stať práve Vaša organizácia. Stačí len vyplniť <a href="doc/02_08_07_Tesco.doc "> dotazník.</a>

Parterom Tesco Charity roku 2007 je Slovenský Červený kríž, ktorý sa rozhodol za vyzbierané finančné prostriedky skvalitniť prístrojové vybavenie sociálnych zariadení pre slovenských seniorov.

V predchádzajúcich rokoch projekt pomohol transformovať detské domovy na detské domovy rodinného typu neziskovej organizácii Úsmev ako dar, integrovať ľudí s mentálnym postihnutím na trhu práce Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a lepšie pripraviť deti z detských domovov do obyčajného občianskeho života neziskovej organizácii Alexu – združeniu na pomoc deťom a prírode z Nitry.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje