!!! Pozor na termín uzávierky: Šanca pre Váš región!!! ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 30-03-2007 )

Už o pár dní sa končí termín predkladania projektov v rámci programu Šanca pre Váš región. Uzávierka prijímania projektov je 3.4.2007. Projekt musí byť v deň uzávierky doručený do Centra pre filantropiu. Nepostačuje dátum na pečiatke pošty.

Projekty je potrebné zaslať do dátumu uzávierky v 5-tich exemplároch na adresu:

Centrum pre filantropiu
Kozia 1
811 03 Bratislava

Otvorený grantový program pod názvom „Šanca pre váš región“ realizuje Konto Orange už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch. V tomto roku vyhlasujeme program pod názvom „Šanca pre váš región“ už po tretí krát.

Do prvej etapy môžu zapojiť občania a organizácie, ktoré chcú projekty realizovať v prešovskom, košickom, trnavskom a nitrianskom kraji. Termín prijímania projektov v týchto krajoch je do 3. apríla 2007.

HODNOTENIE PROJEKTOV:

Projekty budú posudzovať ľudia, ktorí aktívne pôsobia v regiónoch, snažia sa rôznymi aktivitami prispievať k ich rozvoju a poznajú ich konkrétne potreby. Okrem týchto členov budú projekty posudzovať aj zástupcovia Konta Orange, spoločnosti Orange Slovensko a Centra pre filantropiu.

Výsledky prvej fázy, t.j. zoznam podporených projektov z košického, prešovského, trnavského a nitrianskeho kraja, budú známe najneskôr 16. mája 2007.

DRUHÁ ETAPA:

V druhej etape, ktorá začína 4. júna, budú oslovení občania a organizácie realizujúce projekty v Banskobystrickom, Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Termín prijímania projektov v druhej etape je 18. júla 2007.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje