Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 16-03-2007 )

Občianske združenie Tatry vyhodnotilo súťaže pre školské skupiny s názvom Zelené mesto a Zelený dom, zamerané na vertikálne zazeleňovanie voľných plôch popínavými rastlinami.

Rudolf Pado, predseda OZ Tatry a projektový manažér združenia hovorí: "Naše mestá a dediny často charakterizuje výskyt fotochemického smogu, nevhodné mikroklimatické podmienky a v neposlednom rade aj nízka estetika prostredia, ktorá je výsledkom prehlbujúceho sa odprírodňovania ľudí. V každom meste pritom nájdete tisíce metrov štvorcových plôch vhodných na zazeleňovanie, napr. popínavými rastlinami."

Výhodou vertikálnej zelene môže byť aj to, že nemusí byť v konflikte s plánovanou alebo existujúcou zástavbou a pre svoj plošný rast vyžaduje v porovnaní so stromami minimum priestoru.

V jeseni 2006 vyhlásilo OZ Tatry dve súťaže pre školské skupiny – Zelené mesto a Zelený dom. V súťaží Zelený dom bolo úlohou skupín vyhľadávať vo svojom okolí budovy či zákutia, v ktorých je využité vertikálne zazeleňovanie, a tieto objekty zdokumentovať. Súťaž Zelené mesto bola zameraná na vypracovanie projektu na vertikálne zazeleňovanie školského areálu, budovy školy, prípadne iného objektu v mieste pôsobenia skupiny.

V súťaží Zelený dom napokon získali knižné dary v celkovej hodnote 3.270 korún Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves, Základná škola na Jenisejskej ulici, Košice a Obchodná akadémia na Polárnej ulici, Košice.

V súťaží Zelené mesto občianske združenie Tatry podporí čiastkou po 3.000 korún realizáciu projektov vertikálneho zazeleňovania na Základnej škole s MŠ v Dubníku a Základnej škole na Saratovskej ulici v Leviciach.

Súťaže boli realizované vďaka finančnej podpore Otvoreného environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a z asignácie dane venovanej združeniu.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje