EF 2021: Získajte dotáciu na zateplenie verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 29-12-2020 )

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu. Podpora je zameraná na nasledovnú oblasť:

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (NEHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ)

Oprávnené výdavky:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
2. zateplenie/výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy;
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
5. modernizácia/výmena zdroja tepla atď.

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť je 400 000,00 EUR.

Termín na predloženie žiadosti je do 05.02.2021

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.


V prípade otázok, neváhajte nás obratom kontaktovať, radi s Vami prekonzultujeme Váš dotačný zámer.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje