Environmentálny fond - Informácia o vyhodnotení žiadostí - EF 2020 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 15-10-2020 )

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ a „I. rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2020 sú zverejnené v sekcii Prehľady.

Bližšie informácie nájdete na:
http://www.envirofond.sk/sk/prehlady
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje