OPVaI: Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 ---- priemyseľ a výroba ( 26-02-2020 )

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Informačno poradenským centrom pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Termín a miesto konania
11. marec 2020/ Handlová

Prosíme záujemcov o účasť na seminári, aby sa z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti, prihlasovali čo najskôr.

Pozn. Pre otvorenie pozvánky kliknite
na:https://www.opvai.sk/media/101416/pozv%C3%A1nka-na-web.pdf
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje