OP KŽP: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1 ---- životné prostredie ( 02-10-2019 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020.

Viac informácií nájdete v časti https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje