OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území ---- životné prostredie ( 02-10-2019 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.9.2019 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Po termíne 30.9.2019 nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje