PPA: Oznámenie k dotácii na „Zelenú naftu“ ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 30-07-2019 )

Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) na povinnosť registrácie v DataCentre, a to v termíne od 10. júla 2019 do 09. augusta 2019.

V súčasnosti eviduje PPA enormne nízky počet zaregistrovaných oprávnených žiadateľov v DataCentre, preto dôrazne vyzývame oprávnených žiadateľov o registráciu v čo najkratšom čase a nie na poslednú chvíľu, nakoľko registrácia po uvedenom termíne nebude akceptovaná !!! Zaregistrovaných oprávnených žiadateľov v DataCentre predstavuje zatiaľ iba cca 900 žiadateľov z celkového počtu oprávnených žiadateľov 6 597.
Dovoľujeme si zároveň požiadať už registrovaných oprávnených žiadateľov o zdieľanie tejto informácie aj s elektronicky menej aktívnymi oprávnenými žiadateľmi.
V prípade, ak sa oprávnení žiadatelia nezaregistrujú v DataCentre v uvedenom termíne, nebude im umožnené prihlásenie sa do systému ITMS2014+ a tým pádom nebude možné podanie samotnej žiadosti o dotáciu na poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+). Preto vyzývame oprávnených žiadateľov, ktorí sa ešte neregistrovali v DataCentre, aby vykonali registráciu v DataCentre najneskôr do 09. augusta 2019.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje