PPA: Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 16-07-2019 )

PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú do kategórie podporovanej prvovýroby v rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2019+ . Zistíte to na nasledovných linkoch:

• https://www.apa.sk/aktuality/odporucanie-k-registracii-v-datacentre-pre-opravnenych-ziadatelov-o-pos kytnutie-statnej-pomoci-vo-forme-ulav-na-environmentalnych-daniach-zelena-nafta-2019/9206 a

• http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14090
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje