MINEDU: Rezort školstva rozdelí dotácie prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 23-05-2019 )

Do 29. mája 2019 majú prevádzkovatelia detských dopravných ihrísk (DDI) možnosť podávať svoje žiadosti o dotáciu na podporu praktického výcviku žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku vyčlenilo na tento účel zo svojho rozpočtu sumu 180 000 eur, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 30 000 eur.

Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu od 2 000 do 20 000 eur. Spoluúčasť žiadateľa sa vyžaduje na úrovni minimálne 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.

Na zabezpečenie didaktickej techniky možno použiť najviac 20 % z poskytnutej dotácie. Na nákup nových bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod. je možné použiť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Výdavky na dopravu žiakov na DDI môžu tvoriť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Na pohonné hmoty môžu použiť 10 % z poskytnutej dotácie iba pojazdné DDI.

Všetky potrebné informácie o výzve, ako aj formuláre k žiadosti sú zverejnené na stránke ministerstva http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych- ihriskach-na-rok-2019/.

V minulom roku bola suma 150 000 eur rozdelená medzi 35 úspešných žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje