MINEDU: Poradenské centrá môžu získať finančný príspevok na skvalitnenie svojich služieb ---- sociálne projekty ( 23-05-2019 )

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva môžu opäť získať finančný príspevok na svoje rozvojové projekty. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019. Celkovo na tento účel vyčlenilo 30 000 eur.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, zašlú vyplnenú žiadosť príslušným odborom školstva okresných úradov v termíne do 31. mája 2019. Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi sú zverejnené na stránke ministerstva - www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/.

Maximálna výška finančného príspevku na jeden rozvojový projekt je stanovená na 3 000 eur. Spoluúčasť zo strany žiadateľa je minimálne 5 % z pridelenej sumy.

V minulom roku bolo schválených 14 rozvojových projektov s takýmto zameraním, pričom rezort školstva ich podporil finančnými príspevkami v celkovej výške 29 779 eur.

Viac informácií nájdete na http://www.minedu.sk/poradenske-centra-mozu-ziskat-financny-prispevok-na-skvalitnenie-svojich-sluzie b/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje