PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 15-05-2019 )

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46819(2016/XA) na poskytovanie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

Viac informácií nájdete na http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-uhradu-trhovej-h odnoty-hospodarskych-zvierat-v-dosledku-nariadenych-veterinarnych-opatreni/9135
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje