AKTUÁLNA VÝZVA Envirofond - Elektromobilita ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 18-03-2019 )

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, činnosť J1: Podpora elektromobility.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 03. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 16. 04. 2019  \n\n OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

Žiadatelia, ktorí môžu fond žiadať o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci činnosti J1: Podpora elektromobility:
a) Obec - v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) Samosprávny kraj v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.  \n\n OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

Účelom podpory je dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory je nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky). \n\n VÝŠKA PODPORY:

Maximálna výška podpory formou dotácie na činnosť je 10 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať. Radi s Vami preberieme Váš projektový zámer.

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

- venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 12 rokov
- naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
- každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje