PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU ÔSMU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-11-2018 )

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1837 z 22. novembra 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného odstredeného mlieka pre dvadsiatu ôsmu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 20. novembra 2018, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie.

Minimálna predajná cena sa stanovuje na 131,30 EUR/100 kg.

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Ing. Martina Sučíková
e-mail: martina.sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121

kontakt: Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: kristina.slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493

kontakt: Ing. Lenka Orlická
e-mail: lenka.orlicka@apa.sk
tel.: 0918 613 110

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje