PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 17-07-2018 )

PPA zverejnila na svojej internetovej stránke, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie Výzvu č. 30/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Zameranie výzvy: Zavlažovanie

Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: 15.11.2018

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.11.2018 do 15.11.2018

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje