PPA: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 17-05-2018 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke prehľad disponibilných finančných prostriedkov v Operačnom programe Rybné hospodárstvo na roky 2014 - 2020.

Bližšie informácie nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020/8743
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje