PPA: Oznam pre žiadateľov o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 02-05-2018 )

Žiadateľom o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných dávame do pozornosti podmienku ustanovenú v § 43 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p., a to že „Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných vyplnením dokladu o premiestnení ošípaných a zasiela sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a platobnej agentúre do desiatich dní odo dňa skončenia záväzku.“ Záväzkové obdobie pre ZPZP za kampaň 2017 je od 01.05.2017 do 30.04.2018.

V prípade nedodržania tejto podmienky platobná agentúra uplatní zníženia v súlade s § 46 ods. 6 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje