OPVaI: INFORMÁCIA O UZATVORENÍ VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ---- veda a výskum ( 22-03-2018 )

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI) informuje o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore.

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 12. 2017
Dátum uzávierky výzvy: 21. 03. 2018

Informáciu o uzatvorení výzvy nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/vyber_odbornych _hodnotitelov_k_np/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje