MINISTERSTVO KULTÚRY: Medzinárodné stretnutie tvorcov verejných politík v kreatívnom priemysle ---- kultúra a umenie ( 20-03-2018 )

V dňoch 20. – 21 marca sa v Bratislave uskutoční v rámci európskeho projektu CREADIS3 stretnutie expertov zo šiestich krajín na tému tvorby verejných politík v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Európsky projekt CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny je iniciatívou v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá spája šesť európskych regiónov: stredné Fínsko, región Emilia Romagna (Taliansko), Valónsko (Belgicko), región Západného Grécka, Baskicko (Španielsko) a Slovenskú republiku s cieľom priniesť efektívne verejné politiky v oblasti rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Súčasťou medzinárodného stretnutia sú dve odborné podujatia určené profesionálom, ktoré sa uskutočnia 21. marca 2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 a v kine Lumiére na Špitálskej 4.

V Univerzitnej knižnici sa od 9.00 do 13.00 uskutoční podujatie pre odbornú verejnosť zamerané na tvorbu verejných politík. Prvou témou bude „Tvorba politík a podporných nástrojov za účelom rozvoja medzi-sektorovej spolupráce v kultúrnom a kreatívnom priemysle“, ktorú prednesú zástupcovia Valónska Delphine Goderniaux (z úradu verejných služieb Valónska) a Philippe Reynaert (riaditeľ Wallimage – Valónskeho audiovizuálneho investičného fondu). Druhou témou bude„Podpora a rozvoj viacúrovňovej spolupráce na celom území Slovenskej republiky s cieľom umožniť lepšiu súčinnosť medzi rôznymi orgánmi, v ktorých kompetencii je kultúrny a kreatívny priemysel“, ktorú prednesie Ministerstvo kultúry SR za účasti Zuzany Megovej (generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR), Denisy Zlatej (riaditeľka Odboru rozvoja kultúry a kreativity Ministerstva kultúry SR) a Michala Hladkého (riaditeľ Creative Industry Košice).

Druhým odborným podujatím bude prednáška rakúskej vedkyne Claudie Schnugg s názvom „Inovácia, inšpirácia a technológie budúcnosti: umelecké filmové projekty a ich využitie“, ktorá sa uskutoční v ten istý deň – 21. marca o 14.30 v kine Lumière v rámci 25. ročníka Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest.

Podujatie je organizované Ministerstvom kultúry Slovenskej Republiky - Odborom rozvoja kultúry a kreativity, a je súčasťou projektu CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny, európskej iniciatívy v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Projekt CREADIS3 trvá od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.

Viac info tu: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medzinarodne-projekty-319.html

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: eva.pavlovicova@culture.gov.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje