OPVaI: REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE ---- veda a výskum ( 16-03-2018 )

Dňa 21. 2. 2018 bolo Európskou komisiou vydané Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa schvaľuje zmena operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), verzia 3.1, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom OP VaI dňa 15. 11. 2017 a vládou SR dňa 10. 1. 2018.

Viac informácií nájdete na https://www.opvai.sk/media/99243/revizia_3-0_schvalenie_ek.pdf
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje