PPA: Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 09-03-2018 )

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri opatreniach spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/proces-administrovania-opatreni-spolocnej-organizacie-trhu-s-polnohospod arskymi-komoditami/8631
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje