PPA: Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 09-03-2018 )

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/projektove-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europ skej-unie/8632
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje