MINEDU: V Bratislave sa hovorilo o zapájaní sa do programu Horizont 2020 ---- veda a výskum ( 07-03-2018 )

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Hlavným cieľom stretnutia bolo rokovanie o ďalšom zintenzívnení spolupráce podporných štruktúr programu s MŠVVaŠ SR s cieľom zvýšiť účasť slovenských výskumných subjektov v poslednom pracovnom programe Horizont 2020 v rokoch 2018 - 2020.

Počas rokovania štátna tajomníčka oznámila, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlási výzvu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“, ktorá bola pripravená v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR.

Predseda APVV Jozef Masarik vyhlásil, že hlavným cieľom výzvy je motivovať slovenských vedcov k podávaniu prihlášok do programu Horizont 2020 a zvýšiť tak čerpanie európskych zdrojov.

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko predstavil zámer komplementárnej podpory projektov schválených v rámci programu Horizont 2020 prostredníctvom výziev Operačného programu výskum a inovácie.

V závere účastníci diskutovali o nadchádzajúcich prípravách nového Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 - 2027.

Viac informácií nájdete tu: http://www.minedu.sk/v-bratislave-sa-hovorilo-o-zapajani-sa-do-programu-horizont-2020/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje