PPA: Zverejňovanie informácií o žiadostiach o podporu a o prijímateľoch pomoci administrovanej PPA na webe PPA ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 07-03-2018 )

Pôdohospodárska platobná agentúra informácie o podporách zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke.

V dokumente, ktorý je zverejnený tu: http://www.apa.sk/aktuality/zverejnovanie-informacii-o-ziadostiach-o-podporu-a-o-prijimateloch-pomoc i-administrovanej-ppa-na-webe-ppa/8628, nájdete návod ako informácie vyhľadávať a ako robiť export týchto informácií podľa potreby.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje