PPA: Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 05-03-2018 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 - 2020. Sprievodca je určený žiadateľom o priame podpory a podpory z PRV 2014 – 2020.

Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-kontrolou-na-mieste-v-oblasti-priamych-podpor-a-neprojektovyc h-opatreni-prv-2014-2020/8624
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje