OP KŽP: Prezentácia zo seminára k výzvam ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-02-2018 )

Prezentácia z informačných seminárov k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33), ktoré v januári zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s informačno-poradenskými centrami Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho samosprávneho kraja je dostupná na stiahnutie: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/02/Prezentacia-k-vyzvam-32-a-33.pdf
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje