OP KŽP: Informačný seminár v Prešove k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 ---- životné prostredie ( 09-01-2018 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).

Termín a miesto konania:
17. január 2018 (streda), Prešov o 12:30 hod.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, malá zasadačka II. Poschodie

Z dôvodu obmedzenej kapacity svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOXbdA8Ag61yFwjjfpzq8UUnXUuvlh0-_meL2HK2W6J68Rw/viewform do 12.1.2018.

V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje