OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO AKTUALIZÁCIU HARMONOGRAMU VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ROK 2017 ---- veda a výskum ( 29-09-2017 )

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznámilo na svojej internetovej stránke www.opvai.sk, že dňa 25. septembra 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 6, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje