ENVIROFOND: Program obnovy dediny pre rok 2018 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 29-09-2017 )

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny.

Všetky potrebné podklady vrátane vstupu do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje