MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí pre Územné akčné plány v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 28-09-2017 )

Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR. Výzva je otvorená od 8. septembra do 30. novembra 2017.

Vzhľadom na to, že očakávané výsledky prioritnej osi si vyžadujú zložité zásahy - ako prvý krok v oboch výberových konaniach sú žiadatelia povinní vytvoriť komplexný plán rozvoja nazvaný Územný akčný plán zamestnanosti [TAPE].

Podrobné informácie a balík dokumentov k výzve nájdete na webovej stránke programu www.skhu.eu.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje