OP KŽP: POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17 ---- životné prostredie ( 11-05-2017 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Termín a miesto konania:
streda 17. máj 2017 / Bratislava
Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

Program:
13:15 – 13:30 Registrácia účastníkov
13:30 – 14:30 Základné informácie o výzve č. 17
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 15:15 Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
15:15 – 16:00 Osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje