PPA: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-05-2017 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8201
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje