PPA: OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PRVÉHO OBDOBIA ZNIŽOVANIA VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-10-2016 )

Európska komisia v súlade s čl. 4 uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra 2016, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka, informovala členské štáty o udelení povolenia na požadované množstvá.

Povolenie EK pre SR:
• Prípustné množstvá zníženia výroby kravského mlieka ( podmienky 50% a 1 500kg) 4 863 858 kg
• Počet žiadateľov: 46

Vzhľadom k tomu, že maximálne množstvo zníženia dodávok kravského mlieka 1,07 mil. t nebolo v prvom období vyčerpané (1,06 mil. t), Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o pomoc na druhé obdobie znižovania výroby kravského mlieka. Znamená to, že schéma je po prvom období naplnená už na 98,9 % plánovaného zníženia produkcie mlieka.

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Ing. Magdaléna Žatková
e-mail: magdalena.zatkova@apa.sk
tel.: 0918 612 243

kontakt: Ing. Lenka Roľníková
e-mail: lenka.rolnikova@apa.sk
tel.: 0918 613 110

kontakt: Ing. Jozef Ješko
e-mail: jozef.jesko@apa.sk
tel.: 0918 612 189
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje