PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-10-2016 )

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom vyzýva žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra 2016.

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje