PPA: Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.3) ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 18-12-2015 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.3 –
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav, vrátane všetkých jej príloh.

Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza na www.apa.sk v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje