OPŽP: Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ---- životné prostredie ( 12-08-2015 )

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).
Znenie Informácie č. 8 nájdete v časti
“Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Viac informácií nájdete na: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje