Nová výzva programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES. ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 24-11-2006 )

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo dňa 16.11. 2006 výzvu na predkladanie žiadostí programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES.

Výzva je určená pre žiadateľov/projektových partnerov zo SR zapojených do projektov schválených v rámci 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES.

Žiadosť je potrebné predložiť pred dátumom ukončenia nadnárodného projektu.

Viac informácií k danej výzve nájdete na stránke www.euroenviro.sk/vyzvy_na.html

Kontakt pre program:

Mgr. Luboš Michalov
INTERREG III B CADSES
Kontaktné miesto CADSES pre Slovenskú republiku
Odbor programov
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
tel.: 02/ 5956 2202
fax.: 02/ 5956 2110
e-mail: michalov.lubos@enviro.gov.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje