PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 20-03-2015 )

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z..

Viac informácií nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6350
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje