OP ŽP: Informácia o nezverejnení harmonogramu predkladania žiadostí o NFP na rok 2015 ---- životné prostredie ( 27-12-2014 )

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu nebude indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Životné prostredie na rok 2015 vypracovaný.

V prípade, ak by Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov Operačného programu Životného prostredie rozhodol o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje